Nav-Vadhu Wedding Marathi Ukhane | नव-वधूसाठी मराठी उखाणे –

Nav-Vadhu Wedding Marathi Ukhane

Nav Vadhu Wedding Marathi Ukhane – आपल्याकडे विविध सण-समारंभ, विविध सोहळे जसे की लग्न समारंभ, बारश्यासाठी, हळदीकुंकू, सत्यनारायण महापूजा, घास भरविणे, डोहाळे जेवण किंवा इतर कोणताही विशेष कार्यक्रम असो यामध्ये प्रामुख्याने एक परंपरा आपल्याला प्रामुख्याने पहावयास मिळते ती म्हणजे नाव घेणे. नाव घे.. नाव घे… लग्नाच्या आधी आणि लग्नानंतर महाराष्ट्रीयन स्त्रियांमध्ये मजेशीर परंपरा आहे ती … Read more

close